Zaregistrujte se u nás (spolu s odběrem newsletterů) zde a získejte slevu 5% na všechny laboratorní vyšetření a 10% na všechny doplňky stravy.
Slevový kód obdržíte e-mailem.

Odběr kapilární krve z domova – ano nebo ne?

Odběr krve je jedním z nejdůležitějších a nejpoužívanějších postupů v medicíně, který má zásadní význam pro diagnostiku, monitorování a léčbu mnoha zdravotních stavů. Přesný a správně provedený odběr krve je klíčový pro zajištění spolehlivých a přesných výsledků testů, které mají zásadní vliv na rozhodování o léčbě.

Při odběru krve je důležité dodržovat přesný protokol tak, aby se předešlo kontaminaci nebo poškození vzorku. To zahrnuje správnou přípravu pacienta, použití sterilního vybavení a správnou techniku odběru, aby se minimalizovala možnost hemolýzy (rozpadu červených krvinek) nebo kontaminace vzorku. Případné chyby v tomto procesu mohou vést k nesprávným výsledkům, které mohou ovlivnit diagnózu a léčbu pacienta.

Níže se podíváme na výhody a nevýhody kapilárního odběru neboli "odběru krve z prstu".

Výhody odběru kapilární krve z domova?

 • Pohodlí: Pacienti nemusí cestovat do zdravotnického zařízení, což šetří čas a snižuje nepříjemnosti spojené s cestováním, zejména pro ty, kteří mají omezenou mobilitu nebo žijí v odlehlých oblastech.
 • Snížení stresu a úzkosti: Někteří lidé mohou mít strach nebo úzkost spojenou s návštěvou lékařských zařízení. Odběr krve v domácím prostředí může těmto pacientům pomoci cítit se pohodlněji a uvolněněji.
 • Flexibilita času: Domácí odběr umožňuje plánování podle potřeb a časových možností pacienta, což může být výhodné pro ty, kdo mají náročné pracovní nebo rodinné závazky.

Nevýhody odběru kapilární krve z domova?

Je důležité si uvědomit, že ačkoliv se na trhu objevují nabídky na testy, pro které stačí kapilární krev, jejich výsledky jsou často zkreslené například chybným odběrem a tudíž výsledky testů získaných z takových odběrů nejsou věrohodné.BLOG (67)

 1. Omezený rozsah testů: Ne všechny typy krevních testů mohou být provedeny z kapilární krve, která je obvykle odebírána z prstu. Některé testy vyžadují větší množství krve nebo venózní krev. Na tuto nevýhodu pacienti často zapomínají. Některé analyty mají rozdílné hodnoty v krvi odebrané z loketní žíly a kapilární krve jako například glukóza, elektrolyty, některé typy hormonů atd. Z tohoto důvodu je lepší odběr z loketní žíly než z kapilární krve – jde nám hlavně o to získat laboratorní výsledky s co nejlepší výpovědní hodnotou.
 2. Přesnost a spolehlivost: Vzorky kapilární krve mohou být někdy méně přesné než venózní krevní vzorky, zvláště pokud dojde k chybám v technice odběru, jako je nadměrné stlačení místa odběru, což může vést k hemolýze nebo kontaminaci vzorku. Během kapilárního odběru může dojít k naředění kapilární krve mezibuněčnou tekutinou.
 3. Chyby v samoodběru: Pokud je odběr krve prováděn samotným pacientem nebo někým bez odpovídajícího školení, může dojít k chybám, jako je nedostatečná a nesprávná dezinfekce, nesprávná hloubka vpichu nebo nesprávná manipulace se vzorkem. Analýza takto odebrané krve vede k nesprávným výsledkům a následně k chybným závěrům.
 4. Riziko infekce: Neadekvátní dezinfekce a špatná technika mohou zvýšit riziko infekce v místě odběru.
 5. Omezený dohled zdravotnického personálu: Odběr krve v domácím prostředí se obvykle provádí bez přímého dohledu zdravotnického personálu, což může vést k vyšší pravděpodobnosti chyb a méně přesným výsledkům.
 6. Úložení a přeprava vzorku: Správné uchovávání a přeprava vzorku do laboratoře může být komplikované, a pokud není správně provedeno, může ovlivnit kvalitu vzorku a následné výsledky. Je důležité poznamenat, že je nesmírně důležité, aby byla plazma co nejdříve separována od krevních elementů. To znamená, že je velkou chybou, když je krev odebrána a separována v laboratoři za několik hodin od odběru, dojde tak ke zkreslení některých analytů. Např. koncentrace celkové bílkoviny, bilirubinu, vápníku, sodíku, a chloridů jsou v kapilární krvi výrazně nižší, naopak glukoza, laktát nebo kreatinkináza jsou v kapilární krvi vyšší.

Co je vhodné testovat kapilárním odběrem?

Je pouze malé množství analytů, které jsou vhodné testovat kapilárním odběrem krve. Příkladem mohou být:

 1. Glukóza v krvi
 2. Hemoglobin Hba1c
 3. Cholesterol a lipidy
 4. Laktát

Pro zajištění co nejvyšší přesnosti výsledků vyšetření jsou všechny ostatní testy vhodné provádět pouze prostřednictvím intravenózního odběru krve.

 

Z uvedených důvodů je jasné, že pro správný odběr krve a získání přesných výsledků je nezbytné, aby byl prováděn výhradně žilní odběr kvalifikovaným zdravotnickým personálem. I když může být odběr z loketní žíly spojen s určitým diskomfortem, je toto nepříjemnost, která se vyplatí v zájmu zajištění spolehlivých informací o našem zdraví. Ve srovnání s kapilárním odběrem krve, odběr z loketní žíly je mnohem spolehlivější, a proto by měl být vždy upřednostňován. Naše zdraví je nejcennější, a proto je nezbytné zajistit, aby všechny kroky v procesu diagnostiky byly provedeny správně a bezpečně.