Zaregistrujte se u nás a získejte 10% slevu na jakékoliv doplňky stravy!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost GenX Laboratory s.r.o. provozující značku GenX se sídlem Pitterova 2855/9b, 130 00 Praha 3, IČO 17793190. Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze.

Telefon: +420 731 007 192

E-mail: info@genx.cz

Adresa provozovny: Kurzova 2387/17, 155 00 Praha 13

Adresa laboratoře: Laboratoř klinické biochemie a hematologie, Majerského 2035/15, 149 00 Praha 11

  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti GenX Laboratory s.r.o. provozující značku GenX se sídlem Pitterova 2855/9b, 130 00 Praha 3, IČO 17793190, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem je také zprostředkování obchodu, zboží a služeb. GenX Laboratory s.r.o. se sídlem Pitterova 2855/9b, 130 00 Praha 3, IČO 17793190, zprostředkovává realizaci laboratorních vyšetření (dále jen „služby“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://genx.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2 obchodní podmínky se vztahují na koncové zákazníky a nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které tyto zboží nebo služby využívají v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.3 Obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy a jsou dostupné v českém jazyce. Jejich znění může prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek nejsou dotčena.

 

2. Zákaznický účet 

2.1 Registrací v internetovém obchodě může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „zákaznický účet“) a pokud to rozhraní obchodu umožňuje tak provádět objednávání bez registrace do webového rozhraní obchodu.

2.2 Kupující je povinen uvádět údaje správně a pravdivě při registraci do webového rozhraní obchodu. Zákaznický účet je chráněn uživatelským jménem a heslem a kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující nesmí umožnit využívat svůj zákaznický účet třetím osobám.

2.3 Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, že není tento účet déle než 1 rok využit nebo v případě, kdy jsou ze strany kupujícího porušeny povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

2.4 Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě z důvodu nezbytné údržby hardwarového nebo softwarového vybavení prodávajícího případně provozovatele webového rozhraní obchodu.

 

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1 Prezentace a informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu prezentuje a nabízí zboží a služby včetně uvedení jejich ceny. U některých služeb je cena dostupná na vyžádání. Ceny zboží a služeb jsou platné po dobu jejich zobrazení ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Kupující pro objednání zboží nebo služby vyplní objednávku ve webovém rozhraní obchodu a u některých služeb si jejich cenu vyžádá. Objednávka obsahuje zejména informace o objednaném zboží nebo službě („vložení“ zboží nebo služby kupujícím do nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu), způsob úhrady kupní ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží nebo služby (případně výběr odběrového místa) a dále cenu nákladů spojených s doručením nebo poskytnutím zboží nebo služby (dále jen „objednávka“)

3.4 Před konečným odesláním objednávky je kupující vyzván ke kontrole vložených údajů kupujícím, které do objednávky vložil. Kupující má možnost vložené údaje opravovat nebo měnit. Objednávka je odeslána kupujícím kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Prodávající považuje údaje odeslané kupujícím v objednávce za správné. Po obdržení objednávky je prodávajícím zaslán kupujícímu email s potvrzením objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou vložil při tvorbě objednávky.

3.5 V některých případech – množství zboží nebo služeb, celková výše kupní ceny, náklady na dopravu atd. může prodávající požadovat dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky od kupujícího.

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku využitím komunikačních prostředků. Náklady vzniklé kupujícímu využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

 

4. Ceny, platební podmínky, místo a termín poskytnutí služeb nebo zboží

4.1 Ceny zboží a služeb jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu. Ceny některých služeb jsou dostupné na vyžádání.  

4.2 Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se u ceny služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cenu zboží nebo služby může kupující uhradit prodávajícímu:

 • bezhotovostně platební kartou – platba online přes platební bránu pomocí platební karty. Provozovatelem platební brány je: Comgate payments, a.s. se sídlem OC Aupark, Gočárova tř. 1754/48a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, DIČ: CZ27924505, Tel.: +420 228 224 267, E-mail: podpora@comgate.cz (dále jen „společnost Comgate“).

4.3 U bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit cenu zboží nebo služby spolu s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4 Slevy z ceny zboží nebo služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávané zboží je odesíláno přepravní společností, kterou si volí kupující. V případě poškození zásilky je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit přepravní společnosti a prodávajícímu.

4.6 Zboží nebo služby 

 • Konkrétní místo poskytnutí služby (vyšetření) si volí kupující při koupi a dále si může předem sjednat telefonicky čas odběru na jednotlivých odběrových místech, které jsou uvedené ZDE. Pokud kupující objedná termín pro poskytnutí služby ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření kupní smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a současně za splnění podmínky, že služba je poskytnuta v termínu, kupující zakoupením služby výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn v tomto případě od kupní smlouvy odstoupit.
 • Zboží je na skladě v ČR, dodací doba do 7 pracovních dní.
 • Zboží není skladě, dodací doba 10-30 pracovních dní.

4.7 Termín dodání služeb

 • Termín dodání služeb se může lišit na základě daného vyšetření - lhůty jsou uvedeny u každého vyšetření zvlášť a po zakoupení také zaslány v informačním e-mailu.

 

5. Způsob a ceny za doručení - zboží 

5.1 Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty, PPL, nebo Zásilkovnou.

5.2 Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

5.3 Ceny poštovného se řídí platnými podmínkami vybrané přepravní společnosti. Konečnou za přepravu je možné vidět při výběru dopravce u zboží.

 

6. Úhrada zboží

6.1 Zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží.

6.2 Zboží lze uhradit ihned po objednání kartou přes platební bránu provozovatele Comgate

6.3 Objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky).

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy 

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží nebo služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud bylo zboží nebo služba kupujícímu poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od kupní smlouvy odstoupit.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z kupní smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce. Uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit vůči prodávajícímu formou jednostranného právního jednání například dopisem nebo emailem.

7.3 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu služby.

7.4 Prodávající je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal (pokud tedy kupující již objednané zboží nebo službu nečerpal).

7.5 Pro vrácení plateb peněžních prostředků dle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající povinen použít stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

7.6 Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Ve vrácené zásilce musí být vložen originální doklad o koupi.
 • Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
 • V zásilce musí být přiložena žádost o vrácení zboží dodavateli, která musí být podepsána kupujícím a musí obsahovat veškeré údaje kupujícího.
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

 

8. Storno objednávky

8.1 Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

8.2 Při nepřevzetí zásilky na dobírku si vyhrazujeme právo poskytnout Vaše informace třetí straně za účelem vymáhání pohledávek a vzniklých škod, které způsobíte objednáním a nepřevzetím zboží.

8.3 Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu.

8.4 V případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena.

 

9. Odpovědnost za vady a záruka 

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 občanského zákoníku).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím poskytované zboží nebo služba nemá vadu, zejména za to, že zboží nebo služba má vlastnosti deklarované prodávajícím, je poskytována na náležité odborné úrovni, její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), a také § 2636 až § 2651 občanského zákoníku.

9.3 Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese pro doručování Kurzova 2387/17, Praha 5 155 00 nebo na emailových adresách info@genx.cz; info@genxlab.cz

9.4 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemnou reklamaci.

9.5 Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

9.6 Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží, při nákupu na firmu je 12 měsíců.

9.7 Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.

9.8 Pro uplatnění reklamace, můžete použít náš vzorový reklamační formulář

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Prodávající poskytuje výsledkové zprávy za poskytnuté služby poskytnout osobním vyzvednutím v místě odběru vzorku (odběrové místo), elektronickou zprávou elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl při objednávání služby nebo písemně využitím provozovatele poštovních služeb.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.3 V případě nespokojenosti kupujícího s poskytnutou službou anebo chováním pracovníka prodávajícího je kupující oprávněn podat stížnost, a to písemně na adresu prodávajícího, e-mailem na elektronické adresy prodávajícího, telefonicky nebo osobně.

10.4 Prodávající je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Prodávající je dále povinen navrhnout kupujícímu ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, umožnit kupujícímu nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování kupujícím.

10.5 Prodávající nabízí a zprostředkovává realizaci služeb a za tímto účelem spolupracuje s osobami způsobilými k provádění takových služeb (dále jen „smluvní partneři“). Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (včetně služeb vyšetření) vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou služby poskytnuty, a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 V případě sporu kupujícího o právo plynoucí z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, který se mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit přímo, se může kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s prodávajícím Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může kupující uplatnit i u orgánů kontroly podle čl.7.6. obchodních podmínek.

10.7 Službu lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 6-tého měsíce ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem: https://www.genx.cz

11.2 Prodávající pro zajištění správy webových stránek sjednal smlouvu se společností Shoptet, a.s. sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675, DIČ: CZ28935675, Tel.: +420 733 157 700, E-mail: info@shoptetpay.com (dále jen „společnost Shoptet, a.s.“).

Více informací ZDE

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2 Tyto obchodní podmínky byly zpracovány v souladu s občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dále v souladu s Nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 14. 07. 2023.